Úvod


Aeroklub Šumperk pořádá v termínu 28.4.2012 až 7.5.2012 8. Jarní pohár Jeseníků 2012. Soutěž se uskuteční ve dvou třídách, a to klubové třídě s handicapem a kombinované třídě s handicapem. Nominace na tuto soutěž je volná, takže se ji může zúčastnit každý, kdo splňuje podmínku minimálního náletu 50 hodin jako velitel kluzáku.

Závazné přihlášky je nutno podat nejpozději do 30.března 2012 dle pokynů uvedených v propozicích, tedy pomocí on-line formuláře na těchto stránkách.

Výsledky této soutěže jsou započítávány do bodování v "Žebříčku pilotů" dle SŘ AeČR.