Odeslání IGC souboru

Odeslat IGC pro soutěžní den: 26.9.2022
Požadovaný název souboru: 29Qxxxxx.IGC

IGC soubor: