Odeslání IGC souboru

Odeslat IGC pro soutěžní den: 3.7.2020
Požadovaný název souboru: 73xxxxx.IGC

IGC soubor: