Odeslání IGC souboru

Odeslat IGC pro soutěžní den: 23.2.2024
Požadovaný název souboru: 42Nxxxxx.IGC

IGC soubor: