Odeslání IGC souboru

Odeslat IGC pro soutěžní den: 24.8.2019
Požadovaný název souboru: 98Oxxxxx.IGC

IGC soubor: