Odeslání IGC souboru

Odeslat IGC pro soutěžní den: 21.10.2019
Požadovaný název souboru: 9ALxxxxx.IGC

IGC soubor: