Odeslání IGC souboru

Odeslat IGC pro soutěžní den: 31.3.2020
Požadovaný název souboru: 3Vxxxxx.IGC

IGC soubor: