Odeslání IGC souboru

Odeslat IGC pro soutěžní den: 29.7.2021
Požadovaný název souboru: 17Txxxxx.IGC

IGC soubor: